fbpx
Search for:

Առեւտրային -կայք https://online-city.am որը պոտենցիալ գնորդների (սպառողների) համար նախատեսված ապրանքների մասին տեղեկատվության հասանելիություն ապահովող ծառայություն է:
Գնորդը ցանկացած ֆիզիկական անձ է, որն օգտագործում է առևտրային հարթակը սույն կանոնների պայմաններում:
Վաճառողը ‘անհատ ձեռնարկատեր, իրավաբանական անձ կամ ինքնազբաղված քաղաքացի, որն իրականացնում է ապրանքների վաճառքի գործունեություն եւ տեղադրելով ապրանքները առեւտրային հարթակում:
“Մինչև դուռ” ապրանքի առաքում ‘ ապրանքի առաքում գնորդի կողմից նշված հասցեով: